Aigües residuals

Per al tractament d’aigües residuals de viviendes, hotels, restaurants i col•lectivitats, disposem d’una àmplia gama d’elements que s’hauran de dimensionar en funció del número d’suaris, tipus d’efluent i lloc de vertit.

Aquests elements poden ser fosses sèptiques, filtres biològics, conjunts compactes fossa-filtre, separadors d’hidrocarburs, decantadors, etc.

També dissenyem equips de bombeig d’aigües residuals per quan existeixin problemes a l’hora d’ evaquar-les per absència de xarxa de clavegueram propera o al mateix nivell.