Altres Tractaments

 

Donada la diversitat de problemes i necessitats que es poden presentar en el tractament i depuració d’agiües, resulta imposible especificar tots els equipaments, serveis i prodiuctes, de manera que els informem que estem en disposició de subministrar equips per:

  • Decloració mitjançant carbó activat.
  • Desferritzadors
  • Desnitrificadors
  • Filtració.
  • Dosificació de polifosfats
  • Desmineralització per resines intercanviadores
  • Esterilitzacó per U.V.